nallesresalogo2014C

Ansök

Så här går det till:

1. Fyll i en ansökan med formuläret här nedanför (kan ta några sekunder innan formuläret ladas)
2. Skicka ansökan
3. Nalles Resa behandlar din ansökan
4. Du får svar om din ansökan beviljats, oftast inom två veckor
5. Vi sätter igång och planerar 

Alla fält måste fyllas i. I rubriken skriver du kort vad det handlar om. I fältet beskrivning kan du berätta mer. Vill du bifoga en fil, så gör du det genom att klicka på "bifoga fil" och leta rätt på den fil du vill bifoga. 

Observera att det är endast via detta formulär som ansökningar tas emot. Ansökningar som inkommer via "vanlig e-post" kommer inte att behandlas.

Välkommen med din ansökan!

Viktigt att veta

Trots att vi alla på Nalles Resa lägger ner stort arbete så kan vi inte tillgodose alla som ansöker, men så långt det är möjligt försöker vi att hjälpa så många som möjligt.

Du får besked om att din ansökan nått oss och vi behöver cirka två-tre veckor på oss för att lämna vi besked om vi kan överraska just dej.

Alla våra aktiviteter bygger på att välvilliga företag, personer, organisationer och/eller artister ställer sina tjänster till sitt förfogande pro bono, d v s att de ställer upp för den goda sakens skull...

Vi vill särskilt påpeka
att vi inte kan ge ut ekonomiskt stöd eller bekosta dyra utlandsresor. 

Din ansökan ska helst innehålla, förutom att du berättar om vad som drabbat dig/er, sådant som; "min idol är...", "det bästa jag vet är att...", "detta har jag alltid velat göra...", "tänk om jag fick jobba som..." osv.
Ju mer du/ni berättar desto bättre.

Vi vill kunna bidra med överraskning och med något glädjande så skriv inte ansökan som en "beställning". 

Behandling av personuppgifter
 

Stiftelsen Nalles Resa behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din ansökan om en så kallad ”nalle resa”. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke. De obligatoriska uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress och mobiltelefon samt de uppgifter du själv anger i din ansökan eller de uppgifter stiftelsen Nalles Resa begär in. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje part eller land. Dock kommer de samarbetspartners som är inblandade i just er ”nalleresa” ta del av namn, telefon samt e-post.
 
Dina personuppgifter sparas så länge som ärendet är igång. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Efter avslutat ärende tas dina uppgifter bort, dock sparas namn, telefon samt e-post för en eventuell fortsatt kontakt efter avslutat ärende.
 
Stiftelsen Nalles Resa anlitar ett personuppgiftsbiträde i form av leverantören av vårt ärendehanteringssystem Summera Support, signeringstjänsten Verified samt från de samarbetspartners som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad stiftelsen Nalles Resa bestämt.
 
Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos stiftelsen Nalles Resa. 
Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som stiftelsen Nalles Resa behandlar. Vill du ta del av uppgifterna så skickar du e-post till info@nallesresa.se eller till den angivna postadressen som lämnats i samband med samtycket.
 
Om vi ska kunna söka i våra register kommer vi behöva information från dig att söka på t.ex. namn, adress. I samband med er ansökan får ni en länk till signering via tjänsten Verified där du lämnar ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke men utan detta kan stiftelsen Nalles Resa inte gå vidare med ert ärende.
 
Personuppgiftsansvarig hos Stiftelsen Nalles Resa är Per-Erik Ottosson.