nallesresalogo2014C

Nalle Resor

Våra Nalleresor avser barnet/syskonet/föräldern. Tanken är att ge barnet/syskonet/föräldern en stunds förströelse under den svåra tiden. När en ”Nalleresa” är beviljad så startar det egentliga arbetet. Utifrån barnets/syskonets/förälderns intressen och ålder skapar vi en upplevelse. Barnet/syskonet/föräldern namnger sin Nalle som sedan träffar personen hemma, på hotellet eller i samband med en aktivitet.

Här nedanför hittar du aktuella Nalleresor.
I det gröna fältet aktuellea resor. I det orange fältet resor som är avklarade.

Sara Andersson, mamma till handikappat barn
Här kommer nästa nalleresa
Här kommer nästa nalleresa
Här kommer nästa nalleresa
Här kommer nästa nalleresa
Här kommer nästa nalleresa