nallesresalogo2014C

Nalle Resor

Våra Nalleresor avser barnet/syskonet/föräldern. Tanken är att ge barnet/syskonet/föräldern en stunds förströelse under den svåra tiden. När en ”Nalleresa” är beviljad så startar det egentliga arbetet. Utifrån barnets/syskonets/förälderns intressen och ålder skapar vi en upplevelse. Barnet/syskonet/föräldern namnger sin Nalle som sedan träffar personen hemma, på hotellet eller i samband med en aktivitet.

Här nedanför hittar du aktuella Nalleresor.
I det gröna fältet aktuellea resor. I det orange fältet resor som är avklarade.

Här kommer nästa nalleresa
Här kommer nästa nalleresa
Här kommer nästa nalleresa
Här kommer nästa nalleresa
Här kommer nästa nalleresa